SEDANTER VE SEDANTER OLMAYAN BİREYLERDE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIM ÖNCESİ SAĞLIK DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SEDANTER VE SEDANTER OLMAYAN BİREYLERDE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIM ÖNCESİ SAĞLIK DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Authors

  • Fatime Uysal ISUBU
  • Fatih KILINÇ ISUBÜ

Keywords:

Sağlık, Sedanter yaşam, Fiziksel aktivite

Abstract

Bu çalışmanın amacı, sedanter ve sedanter olmayan katılımcıların fiziksel aktiviteye katılım öncesi sağlık durumlarını, genel fizik muayene ve anket sorularına vermiş oldukları cevaplarla değerlendirmektir. Araştırmaya Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören toplam 588 öğrenci gönüllü olarak katıldı. Araştırmaya katılan bireyler “Düzenli olarak spor yapıyor musunuz?” sorusuna vermiş oldukları cevaba göre sedanter (spor yapmayan n:382) ve sedanter olmayan (aktif olarak hayatının bir döneminde spor yapan n: 206) olarak gruplandırıldı. Bu araştırmada sedanter ve sedanter olmayan öğrencilerin; sosyo-demografik özellikleri,  aile öyküleri, var olan sağlık problemleri ve genel sağlık durumları sorgulandı. Anket sonuçlarının istatistiksel olarak değerlendirilmesi SPSS 22.00 for windows paket programı ile yapıldı. Değişkenler arasındaki anlamlı ya da anlamsız ilişki bağımsız t testi ile ki-kare testi kullanılarak değerlendirildi.

Fiziksel aktivite yapmak fiziksel ve psikolojik açılardan iyilik halini olumlu yönde desteklerken aynı zamanda sağlığına dikkat etme davranışlarının da daha fazla olduğu izlendi. Sedanter ve sedanter olmayan katılımcı grubunun verilerinin karşılaştırılması sonrasında, fiziksel aktivite öncesi sağlık durumlarıyla ilgili aile parametreleri arasında anlamlı fark bulundu.

Elde edilen verilere dayalı olarak çalışmamızın sonucunda; bireylerin fiziksel aktiviteye katılım öncesi sağlık durumlarının detaylı bir şekilde araştırılması gerektiği, sedanter yaşam süren kişilerde fiziksel ve psikolojik sağlık problemlerinin daha fazla görüldüğü olduğu ortaya konmuştur.

Downloads

Published

26-10-2023