EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN (COVİD-19) PANDEMİ DÖNEMİNDE SAĞLIK DAVRANIŞLARI

EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN (COVİD-19) PANDEMİ DÖNEMİNDE SAĞLIK DAVRANIŞLARI

Authors

  • Şükran ÖZKAHRAMAN KOÇ SDÜ
  • Mahmut ATEŞ MAKÜ

Keywords:

Covid-19, Pandemi, Sağlık davranışları, Ebelik öğrencileri

Abstract

Amaç: Covid-19 pandemisi sırasında eğitimlerine zorunlu olarak ara veren ve ülkemizdeki tüm diğer öğrencilerde olduğu gibi ailelerinin yanına dönen ebelik öğrencilerinin (covid- 19) pandemi döneminde sağlık davranışlarının ve düşüncelerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı olarak gerçekleştirilen bu çalışma Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğrencileri ile yapılmıştır. Araştırma tanımlayıcı ve ilişki arayıcı niteliktedir. Araştırmada veri toplama zamanı 1 ay olarak belirlenmiştir. Araştırmanın anketleri sağlık koşulları göz önüne alınarak bulaş riskini azaltmak amacı ile online olarak doldurtulmuştur. Veriler, SPSS 22.0 istatistik paket programında değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya dahil olan ebelik öğrencilerinin ortalama yaşı 21.19±1.84, yaşadıkları her fiziksel bulgunun Covid-19 belirtisi olduğunu düşünme oranı  %30.00, en fazla haber yayını takip edilen yayın organı televizyon (%47.50) olmuştur. Katılımcıların çoğunluğu pandemi sürecinden itibaren daha fazla uyuduğunu (%61.30) ve daha fazla yemek yediğini (%55.90) belirtmiştir. Pandemi süreci ile birlikte tamamının yemek seçim davranışları da etkilenmiş olup bu değişiklikte en çok haftada 3 ten fazla taze meyve tüketimi yapanların oranı %74.70 olarak bulunmuştur. SYBDÖ-II Toplam puanı 130.78±21.43 ve GSA Toplam puan 14.39±5.95 olarak saptanmıştır.

Sonuç: Araştırmaya katılan ebelik öğrencilerinin pandemiden oldukça fazla etkilendiği, depresif düşünce yapısına sahip öğrencilerin gittikçe arttığı ve bu artışın evde kalma süresi ve hastalık hakkındaki endişe gibi faktörlerden daha olumsuz etkilendiği, SYBDÖ-II toplam puanının ortalamadan yüksek olduğu bulunmuştur. İleride sağlık profesyoneli olarak çalışacak ebelik öğrencilerine pandemi, stres yönetimi, sağlık davranışlarının hayatlarına dahil edilmesinin önemi ve sağlık yönetimi gibi konularda mutlaka eğitimler verilmelidir.

Downloads

Published

26-10-2023