Farklı Bitüm Gençleştirici Ürünlerin Bitüm Penetrasyon Değeri Üzerine Etkilerinin Kıyaslanması

Authors

  • Kemal Muhammet ERTEN Isparta University of Applied Sciences

Keywords:

Anahtar Kelimeler: Bitüm, Gençleştirici, Penetrasyon, RAP

Abstract

Bitümlerin en temelde araştırılan fiziksel özelliklerinden olan ve sınıflandırılmalarında ana parametrelerden birisi olarak kullanılan penetrasyon değeri, bitümlü karışımların hizmet ömrü boyunca bitümün içerisindeki uçucu ürünlerin kaybolması ve oksidasyon ile azalmaktadır. Bu durumda bitüm sertleşmekte ve yaşlanmış olarak adlandırılmaktadır.

Gençleştirici maddeler, kısa ve uzun süreli yaşlanma sonucu bitümün kaybettiği özelliklerin ve ürünlerin tekrar bitüme kazandırılması yoluyla bitümün fiziksel ve kimyasal özelliklerinin iyileşmesine ve orjinal haline benzer performans vermesine yardımcı olmaktadır.

Bu çalışmada, literatürde 4 farklı çalışmada kullanılmış olan 5 farklı gençleştirici ürünün (Heavy Vacuum Slops, Malten, Pirolitik Gençleştirici, Sylvaroad ve Iterlene) yaşlanmış ve orjinal bitümler üzerine penetrasyon değerleri açısından etkileri kıyaslanmaya çalışılmıştır.

Published

27-10-2022